Upravljanje kvalitetom

U fabrici Sojaprotein se u procesu proizvodnje i kontrole kvaliteta primenjuju svi relevantni međunarodni standardi, što potvrđuju dobijeni sertifikati:

  • ISO 9001 - Sistem kvaliteta
  • ISO 22000 - Sistem bezbednosti proizvoda, u okviru koga se nalazi i HACCP standard
  • ISO 14001 - Sistem zaštite životne sredine
  • OHSAS 18001 - Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu 
  • GMP+ B2 - Sertifikat za proizvodnju hrane za životinje
  • IP NON GMO - Sertifikat o očuvanju porekla, sledljivosti i genetskoj čistoći
  • Kosher - proizvodi Sojaproteina ispunjavaju sve Kosher zahteve
  • Halal - proizvodi Sojaproteina ispunjavaju sve Halal zahteve
  • UNIDO Cleaner Production - Projekat Čistija proizvodnja

Zahvaljujući kontroli uslova u proizvodnji i prilikom otkupa sirovina, prijema ulaznih materijala i svih faza proizvodnog procesa kao i analizi hemijskog sastava, mikrobioloških karakteristika i zdravstvene ispravnosti proizvoda, kompanija Sojaprotein na domaće tržište i u izvoz plasira proizvode najvišeg kvaliteta.

Kvalitet sojinog zrna, ostalih ulaznih materijala, pomoćnih sredstava, pakovanja, poluproizvoda i gotovih proizvoda kontrolisan je od strane međunarodne sertifikacione firme „SGS”, kao i nacionalno akreditovane „SP Laboratorije”, koja je akreditovana u saglasnosti sa SRPS ISO/IEC 17025 standardom.

Politika kvaliteta

Politika zaštite životne sredine

OH&S politika