Arhiva obaveštenja

8.07.2015 Javnobeležnički zapisnik sa redovne Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej
24.06.2015 Odluka o raspodeli dobiti "Sojaprotein" A.D. Bečej u 2014. godini
24.06.2015 Odluka o usvajanju Fiansijskih izveštaja za 2014. godinu
24.06.2015 Izveštaj o održanoj Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej
8.06.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
22.05.2015 Poziv za redovnu Skupštinu "SOJAPROTEIN" A.D. Bečej
20.05.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
15.05.2015 Objavljen finansijski izveštaj za period Januar-Mart 2015.
12.05.2015 Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za period Januar - Mart 2015. godine
12.05.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
30.04.2015 Godišnji izveštaj “Sojaprotein” a.d. Bečej za 2014. godinu
30.04.2015 Godišnji dokument o objavljenim informacijama "Sojaprotein" a.d. Bečej
24.04.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
20.04.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
7.04.2015 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara
30.03.2015 Informator o izdavaocu Sojaprotein AD Bečej
27.03.2015 Najava dostavljanja Informatora izdavaoca "Sojaprotein" AD Bečej
22.01.2015 Izveštaj o održanoj Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej
31.12.2014 Poziv za vanrednu Skupštinu "SOJAPROTEIN" A.D. Bečej
14.11.2014 Objavljen finansijski izveštaj za III kvartal i prvih devet meseci 2014. godine
10.11.2014 NAJAVA DOSTAVLJANJA DEVETOMESEČNOG IZVEŠTAJA "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ ZA TREĆI KVARTAL (PERIOD 01.JUL - 30.SEPTEMBAR 2014. GODINE)
1.10.2014 Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu
21.09.2014 Promene u rukovodstvu “SOJAPROTEIN” A.D. Bečej
15.08.2014 Objava finansijskih izveštaja - II kvartal 2014. godine sa podacima za prvo polugodište
12.08.2014 Najava dostavljanja polugodišnjeg finansijskog izveštaja

Pages