Ljudski resursi

Uspeh kompanije kreiraju njeni zaposleni, a Victoria Group svoj uspeh deli sa preko 1600 kolega. Stoga neprekidno ulažemo u razvoj potencijala zaposlenih, kao našeg najvrednijeg resursa, pomažući im da kroz ispunjavanje ličnih ambicija ostvare još bolje poslovne rezultate. Investiranjem u njihovo znanje, veštine, stručnost i motivaciju, mi investiramo u budućnost Grupe.

Kao kompanija u kojoj je zadovoljstvo zaposlenih utkano u sistem korporativnih vrednosti, Victoria Group danas okuplja brojne stručnjake sa zavidnim iskustvom najvećih svetskih korporacija.

 

Šta možete da očekujete radeći u Victoria Group:

  • Kompetentan kadar - pravi ljudi na pravim pozicijama
  • Jasna procedura oglašavanja i popunjavnja radnih mesta
  • Precizno definisana očekivanja kompanije od zaposlenih, i obrnuto
  • Konkurentna politika zarada i benificija
  • Transparentni sistemi nagrađivanja
  • Kvalitet u svakom segmentu poslovanja
  • Različitost kompanija u sastavu Grupe, uz niz mogućnosti za profesionalni razvoj
  • Vrednovanje preduzetničkog duha
  • Edukativni programi i procesi upravljanja karijerom
  • Poštovanje različitosti i individualnosti zaposlenih
  • Rad u kreativnoj i dinamičnoj sredini
  • Jednake mogućnosti za sve zaposlene, bez obzira na rasu, veru, nacionalnost, pol, bračni status, seksualno opredeljenje, invaliditet ili starosnu kategoriju.