soprolec-8-tb

Lecitinirano tostovano sojino brašno

OSNOVNA SVOJSTVA

SOPROLEC-8-TB je proizvod dobijen savremenim procesom prerade odabranog sojinog zrna sa višim sadržajem proteina. To je izuzetan izvor proteina odnosno esencijalnih aminokiselina i zaštitnih materija - minerala i vitamina značajnih za ukupni metabolizam. Odgovarajućom termičkom obradom inaktivirani su antinutritivni faktori, čime se povećava iskoristljivost proteina. SOPROLEC-8-TB ima visoku hranljivu i biološku vrednost i poboljšane funkcionalne osobine, zahvaljujući naknadnom lecitiniranju. Odličan je emulgator i stabilizator pa može da zameni jaja ili žumanca jaja u proizvodu. Ima veliku moć apsorpcije i vezivanja vode, odlično disperguje i adsorbuje mast, lako se umrežava, poboljšava strukturu finalnog proizvoda i deluje antioksidativno, zahvaljujući visokom sadržaju tokoferola.

PRIMENA PROIZVODA

Industrijska prerada mesa

SOPROLEC-8-TB je sojino brašno sličnih karakteristika kao i SOPRO-TB, s tim što sadrži sojin lecitin, koji je jedan od najboljih prirodnih emulgatora, zbog čega ovo brašno ima bolju funkcionalnu osobinu emulgovanja. Može se hidrirati do odnosa 1 : 3 (brašno : voda) i koristiti u recepturama kao emulgator ili punilac. U proizvode se dodaje u količinama 2-4%. Optimalna stabilizacija u proizvodima postiže se u odnosu: protein : mast : voda = 1 : (1,5-3,5) : (5-7). Najbolji efekti kao emulgatora u primeni SOPROLEC-8-TB se dobijaju u proizvodnji barenih, polutrajnih i nekih kuvanih proizvoda, na primer pašteta. Preporučena količina se se prethodno hidrira u kuteru dodavanjem 3-4 veće količine vode da bi se pripremila suspenzija. Na pripremljenu suspenziju dodaje se meso, kuhinjska so, potrebni aditivi i začini, te ostale sirovine u zavisnosti od vrste finalnog proizvoda, kao i uobičajenog postupka proizvođača.

SOPROLEC-8-TB se koristi za pripremu salamure u izradi polutrajnih proizvoda tipa šunka u omotu, junetina u omotu, sterilisana mandolina šunka i polutrajnih konzervi od svinjskog i junećeg mesa. Salamura se priprema tako što se najpre pripremi suspenzija u odnosu 1 : 3 (brašno : voda) a potom se postepeno dodaje sva predviđena količina vode sa solju i ostalim aditivima za salamurenje. Količina SOPROLEC-8-TB u salamuri treba da bude tolika da se dodavanjem 35-45 litara salamure na 100 kilograma mesa dostigne saržaj od 2-4% SOPROLEC-8-TB u gotovom proizvodu.
SOPROLEC-8-TB se koristi za pripremu suspenzije svinjskih kožica, pri čemu se uobičajeno koristi oko 4%, računato na količinu pripremljene suspenzije. Ovakva suspenzija je termički stabilna i koristi se u proizvodnji nekih nekih vrsta kobasica i trajnih konzervi. SOPROLEC-8-TB se upotrebljava kao funkcionalni dodatak u skoro svim vrstama proizvoda od mesa osim trajnih kobasica. Prilikom izrade proizvoda od mesa posebnih svojstava, sa većim učešćem proivoda od soje ( radi smanjenja sadržaja masti i holesterola), u kuter se dodaju proizvodi od soje i voda u sledećem odnosu: SOPROLEC-8-TB : SOPROTEX : voda = 1 : 1,5 : 8. Masu kuterovati oko 2 minuta i dodati u željeni proizvod u količini do 30%.

Pekarska industrija

SOPROLEC-8-TB ima visoku hranljivu i biološku vrednost i poboljšane funkcionalne osobine zahvaljujući naknadnom lecitiniranju. Lecitin je dobar emulgator i nanet na sojino brašno doprinosi da sredina hleba bude elastičnija, pore postaju ravnomernije, zidovi pora sunđerasti, proizvod duže ostaje svež, hleb se manje mrvi. SOPROLEC-8-TB se preporučuje za proizvodnju tost hleba i u proizvod se dozira u količini 1,5-3%, uz dodatak vode u zames u odnosu 1 : 2.

Konditorska industrija

SOPROLEC-8-TB se koristi kao hranljivi dodatak u konditorskoj industriji u količinama do 20%, računato na količinu pšeničnog brašna, u zavisnosti od kvaliteta pšeničnog brašna. Zbog svojih svojstava, SOPROLEC-8-TB u konditorskoj industriji je naročito pogodan za proizvodnju biskvitnih kolača, vafel listova i kakao krem namaza. Time se postiže bolje raspoređivanje masnoće u testu ili u masi, dobijaju se sitnije kapljice, stabilnija kristalizacija, lepša sredina, produžena svežina i lepši izgled gotovog proizvoda. Dodatak SOPROLEC-8-TB testu za vafel proizvod omogućuje da testo bude homogene strukture, brže pečenje i duže očuvanje svežine proizvoda. Vafel proizvodi postaju krhki, prhki, odgovarajuće boje i dobre rastvorljivosti prilikom žvakanja. SOPROLEC-8-TB je odličan emulgator i stabilizator pa može da zameni deo jaja i deo mleka u prahu u finalnom proizvodu.

Dijetetika i farmaceutika

SOPROLEC-8-TB se koristi u proizvodnji različitih dijetetskih proizvoda za dopunsku ishranu sportista i rekrearivaca, kao i za proizvodnju različitih prehrambenih proizvoda od kojih se očekuje dijetetski efekat (suve mešavine, hleb, peciva, konditorski proizvodi, testenine itd.) U zavisnosti od željenog efekta, odnosno zahtevanog sadržaja lecitina u finalnom proizvodu, koriste se različite količine SOPROLEC-8-TB. Sem upotrebe u dijetetskim proizvodima, sadržaj lecitina omogućuje upotrebu SOPROLEC-8-TB i u proizvodnji dijetoterapijskih proizvoda kada se očekuju efekti koje daje lecitin: zaštita kardiovaskularnog sistema, regeneracija ćelija, zaštita jetre itd.