Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

3.08.2017
Na svečanoj sednici Skupštine opštine Bečej održanoj 1. avgusta kada se obeležava Dan opštine, uručena su godišnja priznanja za doprinos lokalnoj zajednici – Prvoavgustovske nagrade. Generalni...