Fertil d.o.o.

Fertil je prva fabrika u Srbiji koja proizvodi mineralna đubriva tipa NPK i NP, koristeći tehnologiju kompaktiranja - fleksibilnu tehnologiju koja ne uključuje hemijske procese i ne zagađuje okolinu. Kompaktirana granula u sebi sadrži sve makro i mikro elemente potrebne za pravilan razvoj biljaka i postizanje visokog prinosa u ratarskoj, voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji. Pored proizvodnje, fabrika se bavi i pakovanjem i distribucijom azotnih đubriva tipa: Urea, KAN, AN, SAN, MAP i DAP.

Fertil je 2011. godine pokrenuo  novu  liniju proizvoda pod imenom Natura, koja u potpunosti prati savremene svetske trendove u ishrani biljaka. Natura đubriva, u okviru četiri različite formulacije, sadrže izbalansirane makroelemente azot, fosfor, kalijum i sumpor.

U fabriku je implementiran međunarodni standard ISO 9001:2008, sertifikovan od strane konsultantske kuće SGS iz Švajcarske, dok je u toku implementacija standarda ISO 14001, u skladu sa politikom ekološkog poslovanja.

Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, kompanija Fertil iz godine u godinu osvaja Zlatne medalje za kvalitet svojih mineralnih đubriva.

Sa proizvodnim kapacitetom od 100.000 tona đubriva godišnje i izvozom od blizu 13 miliona evra, ukupan prihod kompanije Fertil u 2012. godini dostigao je skoro 90 miliona evra.