Informacije za akcionare i investitore

SIMBOL:

SJPT

 

Izdavalac/prospekt

Sojaprotein a.d. Bečej.

ISIN

RSSOJAE21837

CFI kod

ESVUFR

Oznaka sektora

C-1041

Naziv sektora

C - Prerađivačka industrija

Statistički prikaz vlasništva preduzeća

Centralni registar HoV

Valuta:

RSD

Broj hartija:

14.895.524

U trgovanju od:

26.10.2007.

Tržišna kapitalizacija:

6.837.045.516

EPS:

76.72

PE:

5.98

PB

0.60

ROE:

10.15