DONACIJE I SPONZORSTVA

Victoria Group podržava organizacije i udruženja u realizaciji projekata koji su u fokusu društveno odgovornog poslovanja kompanije. Podrška može biti u vidu donacije u novcu, robi ili kroz aktivno uključivanje zaposlenih u poslovnom sistemu Victoria Group u odabrane projekte (korporativno volontiranje).

U cilju pružanja transparentnih informacija svim zainteresovanim organizacijama, udruženjima i pojedincima o proceduri aplikacije i donošenja odluka o donacijama i sponzorstvima kompanije Victoria Group i njenih članica usvojen je Pravilnik o odobrenju donacija i sponzorstava.

Svi upiti za donacije ili sponzorstva moraju biti dostavljeni u odgovarajućem prijavnom formularu, a popunjen formular aplikanti šalju:

Upit za donaciju/sponzorstvo
Victoria Group ad
Sektor za korporativne komunikacije
Bulevar Mihajla Pupina 115b
11070 Novi Beograd
Srbija

Preuzmite odgovarajući formular: