Dostavljanje informatora izdavaoca "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ sa korigovanim podacima

„Sojaprotein“ A.D. Bečej je u Najavi dostavljanja Informatora za 2013. godinu saopštio da su, na osnovu nalaza revizora u toku postupci izdavanja korigovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2013 godinu,  saglasno propisima koji važe u Republici Srbiji.

Ovim putem Vam dostavljamo inovirani Informator za 2013. godinu sa podacima iz korigovanih finansijskih izveštaja, izdavaoca “Sojaprotein”A.D. Bečej, Industrijska Zona bb Bečej (matični broj 08114072, delatnost delatnost 1041 Proizvodnja ulja i masti).

Informator o izdavaocu je sastavljen na osnovu nerevidiranih finansijskih izveštaja za poslovnu 2013. godinu. Društvo je 28. februara 2014. godine predalo Agenciji za privredne registre Republike Srbije finansijske izveštaje za poslovnu 2013. godinu, odobrene od strane rukovodstva Društva. Na osnovu nalaza i predloženih korekcija revizora, izvršeno je izdavanje korigovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2013. godinu,  saglasno propisima koji važe u Republici Srbiji. Nadzorni odbor Društva je odobrio korigovane finansijske izveštaje 16.04.2014. godine i ovi su istog dana predati Agenciji za privredne registre.

ZA "SOJAPROTEIN"A.D.
GENERALNI DIREKTOR
James P. King