Godišnji dokument o objavljenim informacijama "Sojaprotein" a.d. Bečej

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS",br. 31/2011) i na osnovu člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Sojaprotein A.D. Bečej objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2012. godini i periodu do momenta objavljivanja predmetnog dokumenta.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama "Sojaprotein" A.D. Bečej