Godišnji finansijski izveštaj za 2012.godinu

Kompanija «Sojaprotein» A.D. Bečej usvojila je godišnji račun za 2012. godinu i objavila finansijske rezulate poslovanja. Ukupan prihod iznosi 16.030 milijardi dinara, od čega je poslovni prihod 14.945 milijardi dinara. U ukupnim prihodima Društva izvoz učestvuje sa 56.731 miliona Eura.
    U 2012. godini, dobit pre troškova kamata, poreza i troškova amortizacije (EBITDA) iznosi 2,096 milijardi dinara, što iznosi 18,54 miliona Eura (računajući prema prosečnom kursu Eura za 2012. godinu, od 113,0415 dinara) i veća je od EBITDA za 2011. godinu za 50,32%, dok je poslovna dobit Kompanije (EBIT) iznosila 1,504 milijardi dinara, što iznosi 13,301 miliona Eura. Ukupna ostvarena dobit pre oporezivanja (EBT) iznosi 765,990 miliona dinara a neto dobit je 689 miliona dinara,m što iznosi 6,095 miliona Eura Tekst finansijskih izveštaja za poslovnu 2012. godinu, sa napomenama uz finansijske izveštaje, možete preuzeti ovde:

Godišnji Finansijski izveštaji za poslovnu 2012.godinu.

Napomene uz Godišnje Finansijske Izveštaje 2012