Javnobeležnički zapisnik sa redovne Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej

Javnobeležnički zapisnik sa redovne Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej održane dana 23.06.2015 godine možete skinuti ovde.