Kvartalni Finansijski Izveštaj za period Januar-Septembar 2013

Kompanija «Sojaprotein»A.D. usvojila je Devetomesečni Finansijski Izveštaj za period Januar – Septembar 2013 godine i objavila finansijske rezultate poslovanja za III kvartal 2013. godine.
Kvartalni Finansijski Izveštaj za period Januar – Septembar 2013. godine sa napomenama uz Kvartalni Finansijski Izveštaj možete pogledati ovde:

Kvartalni Finansijski Izveštaj za period Januar-Septembar 2013