Kvartalni Finasijski Izveštaj za period Januar – Mart 2013. godine

Kompanija «Sojaprotein»A.D. usvojila je Kvartalni Finansijski Izveštaj za period Januar – Mart 2013 godine i objavila finansijske rezultate poslovanja za I kvartal 2013. godine.
    Kvartalni Finansijski Izveštaj za period Januar – Mart 2013. godine sa napomenama uz Kvartalni Finansijski Izveštaj možete pogledati ovde:

Kvartalni Finasijski izveštaj za period Januar – Mart 2013. godine

Napomene uz kvartalni finasijski izveštaj za period Januar – Mart 2013. godine