Mišljenje Sindikalne organizacije Samostalnog Sindikata Sojaprotein A.D. Bečej u vezi sa ponudom za preuzimanje Victoria Group A.D. Beograd