Mišljenje Sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje Victoria Group A.D. Beograd