Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje Victoria Group A.D. Beograd