NAJAVA DOSTAVLJANJA DEVETOMESEČNOG IZVEŠTAJA "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ ZA TREĆI KVARTAL (PERIOD 01.JUL - 30.SEPTEMBAR 2014. GODINE)

Saglasno članu 9. Ugovora o prijemu hartija od vrednosti na berzansko tržište, ovim putem Vam najavljujemo dostavljanje devetomesečnog finanisjkog i izveštaja za treći kvartal 2014. godine (01. Jul – 30 septembar 2014. godine) koji obuhvata  I podatke za period 01. Januar – 30. Septembar 2014. godine, izdavaoca “Sojaprotein”A.D. Bečej, Industrijska 1 Bečej (matični broj 08114072, delatnost 1041 Proizvodnja ulja i masti).
Srpsku verziju finanisjkog izveštaja za treći kvartal 2014 godine dostavićemo Vam (u pisanoj i elektronskoj formi) 14. novembra 2014. godine. U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na web stranici izdavaoca www.sojaprotein.rs.
Englesku verziju kvartalnog finansijskog izveštaja dostavićemo Vam (u pisanoj i elektronskoj formi) . naknadno, a dokument će biti objavljen i na web stranici izdavaoca www.sojaprotein.rs

 

      ZA "SOJAPROTEIN"A.D.
      GENERALNI DIREKTOR

            Siniša Košutić