Najava dostavljanja finansijskog izveštaja "Sojaprotein" AD Bečej za treći kvartal 2016. godine

NAJAVA DOSTAVLJANJA

FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA "SOJAPROTEIN"A.D. BEČEJ ZA TREĆI KVARTAL

(PERIOD 01. JUL – 30. SEPTEMBAR 2016. GODINE )

Saglasno članu 9. Ugovora o prijemu hartija od vrednosti na berzansko tržište, ovim putem Vam najavljujemo dostavljanje devetomesečnog finanisjkog i izveštaja za treći kvartal 2016. godine (01. Jul – 30 septembar 2016. godine) koji obuhvata  i podatke za period 01. Januar – 30. Septembar 2016. godine, izdavaoca “Sojaprotein”A.D. Bečej, Industrijska 1 Bečej (matični broj 08114072, delatnost 1041 Proizvodnja ulja i masti).

Srpsku verziju finanisjkog izveštaja za treći kvartal 2016 godine dostavićemo Vam (u pisanoj i elektronskoj formi) 15. novembra 2016. godine. U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na web stranici izdavaoca www.sojaprotein.rs.

Englesku verziju kvartalnog finansijskog izveštaja dostavićemo Vam (u pisanoj i elektronskoj formi) . naknadno, a dokument će biti objavljen i na web stranici izdavaoca www.sojaprotein.rs .

 

                                                                       ZA "SOJAPROTEIN"A.D.

                                                                       GENERALNI DIREKTOR

                                                                             Siniša Košutić