Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija izdavaoca Sojaprotein A.D. Bečej

Obaveštavamo zaposlene Društva SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ (u daljem tekstu: Ciljno društvo), da je Victoria Group a.d. Beograd, (u daljem tekstu: Ponuđač), dana 04.03.2019. godine dobila Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje akcija Ciljnog društva broj 1/2-102-157/12-19.

Ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme 4.389.459 akcija (31,82%).

Cena koju se Ponuđač obavezuje da plati je 180,00 RSD po akciji.

Datum otvaranja ponude za preuzimanje je 06.3.2019., a datum zatvaranja 26.3.2019. godine.

Svi zaposleni Ciljnog društva mogu, na organizovan način, dati svoje mišljenje o ponudi za preuzimanje akcija, posebno sa stanovišta njenog uticaja na zaposlenost (na obrascu MUO), u roku od pet dana od dana objavljivanja ovog Obaveštenja. Obrazloženo mišljenje, potpisano od strane izabranih predstavnika, zaposleni dostavljaju upravi društva neposredno u prijemnoj kancelariji u prizemlju Upravne zgrade S-1 ili poštom na adresu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, Industrijska 1.

U prilogu ovog obaveštenja je Tekst ponude za preuzimanje akcija i Mišljenje Nadzonog Odbora Ciljnog društva o ponudi za preuzimanje.

Ponuda

Mišljenje

 

Ovo Obaveštenje sa prilozima se ističe na oglasnoj tabli Ciljnog društva  na internet stranici Ciljnog društva www.sojaprotein.rs dana 08.03.2019.god.

Generalni direktor

MARKO ABRAMOVIĆ