Obaveštenje o promeni ukupnog broja akcija sa pravom glasa i vrednosti osnovnog kapitala