Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu

Na osnovu člana 63. Zakona o tržištu kapitala "Sojaprotein" A.D. Bečej objavljuje

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU

Na osnovu Odluke o sticanju  sopstvenih akcija na organizovanom tržištu koju je doneo nadzorni Odbor „Sojaprotein“ A.D., 25.02.2014. godine, Društvo je u periodu od donošenja ove odluke steklo, kupovinom na Beogradskoj Berzi 3.179 sopstvenih akcija, što iznosi 0,02% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

"Sojaprotein" A.D. Bečej na dan upućivanja ovog obaveštenja poseduje, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ukupno 862.240 sopstvenih akcija, što iznosi 5,78 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

GENERALNI DIREKTOR
James P. King