Odluka o usvajanju Fiansijskih izveštaja za 2014. godinu