PROIZVODI OD SOJE ZA LJUDSKU UPOTREBU

Proizvodi od soje dobijaju sve veću ulogu u prehrambenoj industriji zbog svojih funkcionalnih osobina - vezivanja vode i masti, kao i nutritivnog značaja kroz povećanje sadržaja proteina.

Proizvodi Sojaproteina za ljudsku upotrebu su namenjeni za:

 • Industrijsku preradu mesa
 • Konditorsku industriju
 • Pekarsku industriju
 • Industriju testenina
 • Dijetetiku i farmaceutiku
 • Proizvodnju biljnih ulja i masti
 • Primenu u individualnoj i društvenoj ishrani
 • Primenu u veganskoj i vegetarijanskoj ishrani

Sojaprotein proizvodi sledeće kategorije proizvoda:

 • Brašna i grizevi
 • Funkcionalne mešavine
 • Teksturati na bazi sojinog brašna
 • Sojini proteinski koncentrati
 • Teksturati na bazi sojinih proteinskih koncentrata
 • Uljarski proizvodi

Od zrna soje dobijaju se proizvodi za brojne namene. Osnovni proizvodi koji se dobijaju mlevenjem i prosejavanjem kroz različita sita su brašna i grizevi koji mogu biti sa različitim sadržajem masti i proteina, različitog stepena termičke obrade i različitih granulacija. Sadržaj proteina u ovim proizvodima se kreće od 41% do 53%, a sadržaj ulja od 1,2% do 23%. U zavisnosti od ovih karakteristika, proizvodi imaju primenu u mnogim granama prehrambene industrije.

Obezmašćeno umereno tostovano brašno, griz ili bele flekice, koji se dobijaju iz prethodno termički obrađenog sojinog zrna, polazne su sirovine za proizvodnju teksturiranih proteina. Sojaprotein proizvodi teksturate u obliku ljuspica različitih granulacija i boje, komadiće, takođe različitih granulacija, kao i odreske. Ovi proizvodi po svojoj teksturi i obliku slični su mesu i najviše se upotrebljavaju u industrijskoj preradi mesa.

Izdvajanjem masnoće iz sojinog zrna dobija se sirovo degumirano sojino ulje, koje ima više namena kako u prehrambenoj industriji tako i u tehničke svrhe. U prehrambenoj industriji sojino ulje se najviše koristi u proizvodnji biljnih masti i margarina. Degumiranjem sojinog ulja, odnosno izdvajanjem lepljivih materija iz njega, dobija se sojin lecitin. Sojin lecitin je fosfolipid koji ima emulgujuću funkciju u prehrambenoj industriji. Ima veoma dobar uticaj na razne fiziološke funkcije organizma, pa se koristi i za proizvodnju dijetetskih preparata.

Viša faza prerade sojinog zrna je proizvodnja tradicionalnih sojinih proteinskih koncentrata. Sadrže približno 70% proteina i imaju značajnu primenu i kao brašna i kao teksturati. Detaljnije o sojinim proteinskim koncentratima ovde.