48. Savetovanje agronoma i 10. Zimski seminar farmera Srbije

Na Zlatiboru je, od 26. januara do 1. februara 2014. godine, održano 48. Savetovanje agronoma Srbije, kao jedan od najvažnijih skupova predstavnika poljoprivredne zajednice u našoj zemlji. Victoria Logistic je sa Agrotimom Victoria Group učestvovala na ovom skupu, kao i prethodnih godina. Tokom seminara organizovano je preko 200 sastanaka i razgovora sa poslovnim partnerima na temu saradnje u novoj godini - uspostavljanja ili unapređenja i jačanja partnerskih odnosa. Takođe su predstavljene novine u ponudi Agrotima.

Tim, koji je činilo 27 kolega, održao je 10 velikih sastanaka sa zadrugama iz regiona koje na terenu pokrivaju naši front menadžeri, a pored toga održani su pojedinačni sastanci na kojima su ugovarani poslovi za predstojeću sezonu. Stručna služba Agrotima je organizovala okrugli sto sa poljoprivrednim stanicama i velikim sistemima o značaju N-min metode i analizi zemljišta, kao i potrebama biljaka za hranivima u predstojećoj sezoni.  Lanac snabdevanja održao je okrugli sto na temu kontrole kvaliteta roba.

Deo nastupa na Savetovanju agronoma bila je i prezentacija Natalije Kurjak, menadžera za marketing i odnose sa partnerima Victoria Group, koja je govorila o primeni sledljivosti u poljoprivredi. Pored toga, tradicionalno je organizovana svečana večera kojoj je prisustvovalo preko 250 poslovnih partnera i saradnika, a tom prilikom dodeljene su nagrade najuspešnijima partnerima.

Paralelno sa Savetovanjem agronoma, na Tari je održan 10. zimski seminar farmera Srbije, na kome je menadžer za marketing i odnose sa partnerima Victoria Group, Natalija Kurjak, takođe održala prezentaciju.  Seminar je okupio oko 450 učesnika – poljoprivrednika, proizvođača poljoprivredne opreme, kao i predstavnika agroindustrije.

48. Savetovanje agronoma
48. Savetovanje agronoma
10. Zimski seminar farmera Srbije