Aprilski broj biltena „Za našu zemlju“

Agrotim Victoria Logistic pripremio je aprilski broj biltena „Za našu zemlju“. Tema u fokusu novog broja su rezistentni korovi prema herbicidima kao rizik u proizvodnji soje, a pored toga izdvajamo i članke o stanju vlage u zemljištu i setvi kukuruza, odnosno o načinu dospevanja sredstava za zaštitu bilja u organizam.

Aprilski broj „Za našu zemlju“ možete preuzeti ovde.