Victoria Group primljena u članstvo Saveta stranih investitora (FIC)

Kompanija Victoria Group je primljena u članstvo Saveta stranih investitora (Foreign Investors Council - FIC), nezavisne poslovne asocijacije koja okuplja oko 130 kompanija sa inostranim kapitalom koje posluju u Srbiji. Osnovana je sa ciljem da aktivno promoviše razvoj poslovnog okruženja kroz otvoreni dijalog sa vlastima i svim relevantnim učesnicima privrednog života, dok na poboljšanje poslovne klime u Srbiji utiče prvenstveno kroz konkretne predloge reformi. Zahvaljujući aktivnim debatama između članova dolazi se do predloga koji su u interesu najšire poslovne javnosti, a ne pojedinačnih kompanija.

Organizacija FIC-a je bazirana na radu specijalizovanih komiteta, od kojih je jedan Komitet za hranu i poljoprivredu. Upravo se na ovom polju očekuje najveći doprinos kompanije Victoria Group, koja svojim iskustvom i postignutim rezultatima kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu, može da unapredi angažman asocijacije i ostvarivanje ciljeva koji se tiču agrara u Srbiji.