Biljna ulja i masti

NAZIV PROIZVODA TIP PROIZVODA PRIMENA PROIZVODA

SOJINO ULJE

Sirovo degumirano sojino ulje

SOJIN LECITIN

Sirovi sojin lecitin