Tehnologija proizvodnje

Prerada sojinog zrna

Postupak prerade sojinog zrna, koji je usvojen prilikom projektovanja fabrike, primenjuje se od početka rada ”Sojaproteina” i u osnovi nije menjan ali je tokom godina osavremenjavan i usavršavan u pojedinim delovima procesa.

Sojino zrno doveženo sa polja prolazi najpre prijemnu kontrolu (vlaga, nečistoće i kontrola genetičke modifikovanosti). Primljeno zrno se razvrstava prema sadržaju vlage. Zatim se iz zrna otklanjaju grube nečistoće, suši se na optimalnu vlažnost i skladišti se u ćelijama silosa na duži period. Na početku prerade zrno još jednom prolazi kroz fazu grubog i finog čišćenja. Da bi se što lakše oljuštilo, zrno se dosušuje i temperira i prelazi u pogon pripreme. Zrno se drobi, odvaja se ljuska, kondicionira se (zagreva se parom) i zatim prolazi kroz valjke koji mu daju oblik flekica. U pogonu za pripremu zrna se razdvaja sirovina koja ide u proizvodnju punomasnih proizvoda i ona koja odlazi u ekstrakciju.

Tamo se izdvaja ulje i hidrotermički se obrađuje obezmašćeni materijal radi uklanjanja zaostalog rastvarača heksana i inaktiviranja antinutritivnih sastojaka (desolventizacija i tostovanje). Takođe, iz sirovog ulja se degumiranjem izdvaja lecitin. Iz pogona ekstrakcije degumirano sojino ulje i lecitin se lageruju u tankovima i odatle se prodaju u sirovom stanju.

Zavisno od kvaliteta izabranog sojinog zrna, kao i od primenjenih tehnoloških parametara, obezmašćene flekice se upućuju u proizvodnju brašna i grizeva za ljudsku ishranu ili za proizvodnju sojine sačme za ishranu stoke. U pogonu brašna i griza se proizvode punomasna i obezmašćena brašna i grizevi sa različitim stepenom toplotne obrade i granulacije. Obezmašćeno umereno tostovano sojino brašno određene granulacije je polazna sirovina za proizvodnju teksturiranih proizvoda (ljuspica, komadića i odrezaka). Proizvodi za ljudsku ishranu, namenjeni za prehrambenu idustriju se uvrećavaju u odgovarajuću ambalažu, a proizvodi za korišćenje u domaćinstvu odlaze u pogon za sitno pakovanje.