sopromix 1,2,he

Funkcionalne mešavine za prehrambenu industriju

OSNOVNA SVOJSTVA

SOPROMIX su funkcionalne mešavine dobijene homogenim mešanjem više komponenti, od kojih su najviše zastupljeni proteinski proizvodi od soje. Ostali sastojci su prirodni emulgatori, stabilizatori i zgušnjivači (sojin lecitin i hidrokoloidi). Ove mešavine su formulisane tako da pored velike nutritivne vrednosti poseduju i veoma izraženu funkcionalnost. Zbog toga su izuzetno kvalitetna i ekonomična zamena za sojine izolate i funkcionalne koncentrate u različitim proizvodima od mesa. SOPROMIX funkcionalne mešavine su veoma blagog i prijatnog ukusa i neutralnog mirisa. One se brzo disperguju u vodi i imaju izuzetnu sposobnost apsorpcije, vezivanja vode i emulgovanja masti. U izolovanim sistemima masti i vode SOPROMIX funkcionalne mešavine daju čvrstu, homogenu i termostabilnu emulziju pri temperaturama pasterizacije (90 minuta na 80°C) i sterilizacije (30 minuta na 120°C) ako se koriste odnosi:

SOPROMIX-1 : masnoća : voda = 1 : 13: 13
SOPROMIX-2 : masnoća : voda = 1 : 13 : 13
SOPROMIX-HE : masnoća : voda = 1 : 16 : 16

Takođe, mešavine SOPROMIX imaju dobru moć želiranja i formiraju termostabilne i čvrste gelove pri temperaturama pasterizacije (90 minuta na 80°C) i sterilizacije (30 minuta na 120°C) ako se koriste odnosi:

SOPROMIX-1 : voda = 1 : 5
SOPROMIX-2 : voda = 1 : 5
SOPROMIX-HE : voda = 1 : 7

PRIMENA PROIZVODA

Industrijska prerada mesa

Izuzetna funkcionalnost mešavina SOPROMIX-1, SOPROMIX-2 i SOPROMIX-HE, iako sa nižim sadržajem proteina u odnosu na sojine izolate i funkcionalne koncentrate, omogućava povećanje prinosa proizvoda od mesa, uz značajno sniženje troškova proizvodnje. Za razliku od izolata, funkcionalne mešavine SOPROMIX imaju izraženu toleranciju prema slanim sistemima (jonska osetljivost kod izolata uzrokuje brzu razgradnju emulzija pripremljenih sa solju).

SOPROMIX-1 se uspešno koristi u proizvodnji različitih proizvoda od mesa kao emulgator i sredstvo za hidriranje u količini 2-4%, bez uticaja na promenu organoleptičkih karakteristika gotovog proizvoda. Može se koristiti u proizvodnji različitih vrsta kobasica (barene, barene grubo usitnjene, barene sa komadima mesa, kuvane), u usitnjenom oblikovanom mesu, u konzervama od mesa u komadima i drugo. SOPROMIX-1 ima nešto bolje funkcionalne osobine u poređenju sa SOPROMIX-2.

SOPROMIX-2 se uspešno koristi u izradi različitih proizvoda od mesa kao emulgator i sredstvo za hidriranje u količini od 2-4%, bez uticaja na promenu organoleptičkih karakteristika gotovog proizvoda. Može se koristiti u proizvodnji raličitih vtsta kobasica.

SOPROMIX-HE se koristi kao sredstvo za emulgovanje a naročito se preporučuje za hidriranje mesa u količini 2-4%. Ima izraženija funkcionalna svojstva od mešavina SOPROMIX-1 i 2. SOPROMIX-HE ima sposobnost vezivanja vode u odnosu 1 : 7. Može se takođe koristiti u proizvodnji različitih vrsta kobasica, u usitnjeno oblikovanom mesu, u konzervama od mesa u komadima i drugo. Uspešno se koristi kao zamena za sojine izolate (u odnosu 1 : 1) u svim proizvodima od mesa gde se koristi izolat, izuzev u postupku ubrizgavanja salamure.

SOPROMIX funkcionalne mešavine se mogu dodavati u suvom ili vlažnom stanju. Način primene zavisi od postojeće opreme, kapaciteta proizvodnje, tipa proizvoda i postupka proizvodnje. Za korišćenje u vlažnom stanju prethodna hidratacija obavlja se u kuteru sa dodatkom 5 do 7 veće količine vode u smešu. Nema potrebe za izmenama u sastavu i tehnološkom postupku izrade proizvoda.

SOPROMIX-1 se preporučuje kao zamena za izolate soje u odnosu 1 : 1, u proizvodnji različitih vrsta kobasica. SOPROMIX-2 je dobra zamena za koncentrate soje, takođe u odnosu 1 : 1, a posebno je pogodan za proizvodnju različitih vrsta pašteta. SOPROMIX-HE se posebno preporučuje kao sredstvo za hidraciju mesa, gde zamenjuje izolate soje u odnosu 1 : 1. SOPROMIX-1 i SOPROMIX-HE se mogu koristiti i u izradi suspenzija svinjskih kožica, obično u količini 1-4% u odnosu na količinu suspenzije, kao i za izradu termostabilnih emulzija (toplim postupkom) u sledećem odnosu: emulgator : mast : voda = 1 : 5 : 5 ili 1 : 8 : 8.

SOPROMIX se u postupku hidratacije koristi na sledeći način: za hidrataciju u masir kadama i tamblerima potrebno je prvo napraviti suspenziju u odnosu SOPROMIX : voda = 1 : 5, koristeći deo predviđene količine salamure. Ukoliko se koristi kombinacija ubrizgavanja i tamblovanja, u deo salamure za ubrizgavanje ne dodaje se SOPROMIX (zbog mogućnosti da dođe do začepljenja na iglama injektora), već se ove smeše dodaju u deo salamure koja je predviđena za tambler. Najpre se napravi suspenzija u odnosu 1 : 5 u kuteru ili uređaju za pripremu salamure da bi se izbeglo stvaranje grudvica a nakon toga se u tu suspenziju dodaje preostala količina salamure.